Projekty, programy, innowacje

Projekty, programy, innowacje realizowane w roku szkolnym 2022/2023

 

Projekty europejskie Erasmus plus:

Projekt 152 – You   „Games of brain”. Koordynator – Turcja, partnerzy – Macedonia Pn, Bułgaria, Polska (mobilność młodzieży)

Projekt Ka1 Innowacyjny transfer kompetencji kluczowych w kształceniu kreatywnego nauczyciela nowoczesnej Europy (mobilność kadry edukacyjnej)

Projekt Ka2 Współpraca szkół, partnerstwo w celu edukacji cyfrowej – „Distance learning training for secondary education teachers: using visual thinking as a method to teach digital skills to students with ASD”. Koordynator – Portugalia, partnerzy  – Turcja, Cypr, Słowacja, Belgia, Polska

 

Projekty i programy:

 • Szkoła otwarta na wielokulturowość

 • Program dla szkół – promuje wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne

 • Edukacyjna sieć antysmogowa

 • Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

 

Programy sportowe:

 • Ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży – SKS

 • Ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród dzieci  i młodzieży Szermierka

 • Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

 • „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” – zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

 

Innowacje:

 • Czytam z klasą lekturki spod chmurki – Czytanie przez podróżowanie

 • My friends Emys

 • Power 11. Treningi grupowe dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły

 • Wesoło bawię się i sensorycznie rozwijam się – zajęcia ruchowo – taneczne z elementami SI

 

Projekty, programy, innowacje realizowane w roku szkolnym 2021/2022

 

Projekty europejskie Erasmus plus:

 • 2019-2022 Projekt Ka2 Współpraca szkół, partnerstwo strategiczne w celu wymiany dobrych praktyk - "Innovative use of ICT to improve students learning" Szkoły partnerskie: Norwegia koordynator, Polska, Włochy, Czechy, Portugalia.

 • 2021-2023 Projekt Ka2 Współpraca szkół, partnerstwo w celu edukacji cyfrowej - "Distance learning training for secondary education teachers: using visual thinking as a method to teach digital skills to students with ASD" Instytucje partnerskie: Portugalia koordynator, Polska, Turcja, Cypr, Słowacja, Belgia.

 

 Projekty edukacji dorosłych:

 

Projekty i programy:

 • Projekt: Szkoła Dobrego Wychowania – celem jest zapoznanie uczniów z zasadami dobrego wychowania i utrwalenie ich stosowania na co dzień, zarówno w szkole, jak i poza nią.

 • Program dla szkół – promuje wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

 • Program „Jestem eko“ – wyposażenie uczniów w aktualną wiedzę nt. problemów globalnych i lokalnych związanych ze zmianami klimatycznymi oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

 

Programy sportowe:

 • Ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży SKS

 • Ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Rugby Tag

 • Ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Szermierka

 • „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” - zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

 • Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!"

 

Innowacje:

 • Sztuka argumentowania

Cel: Kształcenie umiejętności formułowania i wyrażania własnych sądów, nauka argumentowania w przekonujący sposób odpowiednio do kontekstu, zachęcająca do krytycznego myślenia i formułowania opinii.

 • Zostań damą lub dżentelmenem – kultura na co dzień

Cel: wdrażanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania na co dzień w różnych sytuacjach.

 • Terapia przez muzykę

Cel: wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt z muzyką.

 • Terapeutyczny Świat Alpak

Cel: dbanie o rozwój ruchowy, wspomaganie budowania samooceny i pewności siebie.

 • Kuchnie Świata w SP11 

Cel: wzbogacenie wiedzy o świecie ze szczególnym uwzględnieniem preferencji kulinarnych narodów, estetyczne przygotowanie i podawanie posiłków.

 • Act It Out – scena miejscem rozwoju kompetencji językowych

Cel: nauczanie języka angielskiego poprzez wykorzystanie form pracy w teatrze.

 • Reading Is Cool – czytanie drogą rozwoju umiejętności językowych

Cel: rozszerzenie słownictwa, usprawnienie umiejętności literowania.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Powrót na początek strony