Podręczniki rok szkolny 2022/2023

Szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2023/2024

 Szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń 2023/2024


Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku na rok szkolny 2023/2024

Szkolny zestaw programów nauczania 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony