Wychowawcy

L.p. klasa Imię i nazwisko wychowawcy 

1. 

Oddział przedszkolny ,,0” a

Wioletta Maciejczuk, Anna Karłuk-Karwowska, Mariola Bezdziecka

2.      

Oddział przedszkolny ,,0” b

Anna Wasyluk

3.      

Oddział przedszkolny ,,0” c

Bożena Kozłowska

4.      

I a

Ewa Dec, Dorota Kłak

5.      

I b

Elżbieta Chomienia-Drabent, Urszula Klejno

6.      

I c

Urszula Dawidowicz

7.      

I ds

Anna Zawiślak

8.      

I es

Mirosława Gołub

9.      

II a

Małgorzata Sienkiewicz, Bożena Topczewska

10.   

II b

Jolanta Krasowska-Stasiukiewicz, Katarzyna Kołomycka

11.   

II c

Agnieszka Łupińska

12.   

II ds

Iwona Harasimczuk

13.   

II es

Anna Balcewicz

14.   

III a

Irena Kolendo, Sylwia Cichocka

15.   

III b

Danuta Czekaj, Izabela Reszko

16.   

III c

Izabela Kalinowska

17.   

III ds

Agnieszka Sadowska

18.   

III es

Marta Kwiatkowska

19.   

IV a

Tamara Trzaskoma-Grusza

20.   

IV b

Nadzieja Chmielewska

21.   

IV c

Joanna Wołczuk

22.   

IV cs

Ewa Busłowska

23.   

IV ds

Ewa Litwińczuk

24.   

V a

Anna Matus

25.   

V b

Barbara Wysocka

26.   

V fs

Mariola Kowalska

27.   

VI a

Małgorzata Ślepowrońska

28.   

VI b

Teresa Charko

29.   

VI c

Jarosław Mazurek

30.   

VI d

Ewa Kuczek

31.   

VI es

Katarzyna Sokołowska

32.   

VI ds

Anna Sobolewska

33.   

VII a

Agnieszka Zajkowska

34.   

VII b

Agnieszka Krajewska

35.   

VII c

Joanna Zarzecka

36.   

VII e

Krzysztof Kasabuła

37.   

VII es

Anna Stepiuk

38.   

VII fs

Izabela Siemion

39.   

VIII a

Ewa Zawadzka, Aneta Baranowska

40.   

VIII b

Agnieszka Dreger

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Powrót na początek strony