Wychowawcy klas rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy 

1.

Oddział przedszkolny 0 ai

Sylwia Gryżenia, Anna Karłuk – Karwowska, Wioletta Maciejczuk

2.

Oddział przedszkolny 0 bs

Bożena Kozłowska

3.

I ai Iwona Królewska, Anna Szwengier-Trochimczyk

4.

I bi Elżbieta Chomienia-Drabent, Agnieszka Krajewska

5.

I c Urszula Dawidowicz

6.

I d Marta Półkosznik

7.

I es Anna Zawiślak

8.

II ai Małgorzata Sienkiewicz, Iwona Harasimczuk

9.

II bi Weronika Sakowicz, Diana Jankowska

10.

II c Agnieszka Łupińska

11.

II ds Agnieszka Sadowska

12.

II es Karolina Pankiewicz

13.

III ai Bożena Lisowska, Aneta Baranowska

14.

III bi Kaja Pulwin-Wierzbicka, Artur Pawluczuk

15.

III c Izabella Kalinowska

16.

III d Klaudia Kłak

17.

III es Anna Wasyluk

18.

III fs Mirosława Gołub

19.

III gs Agnieszka Dreger

20.

IV ai Dorota Kłak

21.

IV bi Anna Balcewicz

22.

IV c Krzysztof Kasabuła

23.

IV ds Małgorzata Narożna

24.

IV es Jarosław Mazurek

25.

IV fs Małgorzata Ślepowrońska

26.

V ai Joanna Grabowska-Danieluk

27.

V bi Katarzyna Kołomycka

28.

V c Ewa Jedynasty

29.

Vds Anna Stepiuk 

30.

V fs Kamil Rutkowski

31.

V gs Marta Kwiatkowska

32.

VI ai Sylwia Cichocka

33.

VI bi Izabela Reszko

34.

VI c Marcin Łapiński

35.

VII ai Tamara Trzaskoma-Grusza

36.

VII bi Joanna Szmurło

37.

VII c Joanna Wołczuk

38.

VII cs Ewa Busłowska

39.

VII ds Ewa Litwińczuk

40.

VII fs Mariola Kowalska

41.

VIII ai Katarzyna Jaroszewicz

42.

VIII bi Barbara Wysocka

43.

VIII ds Anna Sobolewska

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony