Wychowawcy klas rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy 

1.

Oddział przedszkolny 0 ai

Mariola Bezdziecka, Anna Karłuk – Karwowska, Wioletta Maciejczuk

2.

Oddział przedszkolny 0 bs

Bożena Kozłowska

3.

I ai Małgorzata Sienkiewicz, Iwona Harasimczuk

4.

I bi Weronika Sakowicz, Diana Jankowska

5.

I c Agnieszka Łupińska

6.

I ds Agnieszka Sadowska

7.

I es Agnieszka Zajkowska

8.

II ai Bożena Lisowska, Iwona Królewska

9.

II bi Urszula Panasewicz, Joanna Klepacka

10.

II c Izabella Kalinowska

11.

II d Irena Kolendo

12.

II es Anna Wasyluk

13.

II fs Danuta Czekaj

14.

II gs Agnieszka Dreger

15.

III ai Ewa Dec, Dorota Kłak

16.

III bi Elżbieta Chomienia – Drabent, Urszula Klejno

17.

III c Urszula Dawidowicz

18.

III ds Anna Zawiślak

19.

III es Mirosława Gołub

20.

III fs Anna Balcewicz

21.

IV ai Bożena Topczewska

22.

IV bi Katarzyna Kołomycka

23.

IV c Ewa Jedynasty

24.

IV ds Anna Stepiuk

25.

IV fs Kamil Rutkowski

26.

IV gs Marta Kwiatkowska

27.

V ai Sylwia Cichocka

28.

V bi Izabela Reszko

29.

V c Marcin Łapiński

30.

VI ai Tamara Trzaskoma – Grusza

31.

VI bi Joanna Szmurło

32.

VI c Joanna Wołczuk

33.

VI cs Ewa Busłowska

34.

VI ds Ewa Litwińczuk

35.

VII ai Katarzyna Jaroszewicz

36.

VII bi Barbara Wysocka

37.

VII fs Mariola Kowalska

38.

VIII ai Małgorzata Ślepowrońska

39.

VIII bi Teresa Charko

40.

VIII c Jarosław Mazurek

41.

VIII d Ewa Kuczek

42.

VIII ds Anna Sobolewska

43.

VIII es Katarzyna Sokołowska

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Powrót na początek strony