Nauka zdalna

NAUKA ZDALNA STRONA (2).jpg

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 7 LUTEGO DO 20 LUTEGO 2022 r.

SZANOWNI NAUCZYCIELE I RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

Dyrektor Szkoły informuje, że na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji
i Nauki z dnia  26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19
od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.
zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół podstawowych. 

Klasy V-VIII ogólnodostępne i integracyjne będą pracować zdalnie. Wszystkie lekcje
i zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone będą wg rozkładu za pomocą komunikatora Microsoft Teams.
Link do strony Microsoft Teams

Narzędziem do komunikowania się z nauczycielem jest dziennik elektroniczny Librus.
Link do strony Librus

Uczniowie klas I-IV (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych) kontynuują naukę
w trybie stacjonarnym.
W szkole będą realizowane również
zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Klasy specjalne V-VIII będą uczyć się stacjonarnie (w ustaleniu z rodzicami uczniów).
Nauka stacjonarna dotyczy również
zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oddziały przedszkolne  praca stacjonarna bez zmian.

Świetlica pracuje bez zmian (dotyczy uczniów uczących się stacjonarnie).

Uczniowie uczący się stacjonarnie mogą korzystać z obiadów w szkole.

Biblioteka, psycholog, pedagog – pracują stacjonarnie wg harmonogramu.


Z życzeniami zdrowia

Dyrektor Szkoły


UCZNIOWIE

Informacje dla uczniów o kształceniu na odległość w szkole

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu


RODZICE

Informacje dla rodziców o kształceniu na odległość w szkole

Jak zorganizować dzieciom warunki nauki w domu ?


NAUCZYCIELE

Informacje dla nauczycieli o kształceniu na odległość w szkole

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony