Klasy tradycyjne

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu

To słowa Kornela Makuszyńskiego – naszego patrona. W naszej szkole nie ma takich dni, bowiem tryskamy radością i entuzjazmem! Wielu z nas uczy się w klasach tradycyjnych. Liczą one do 25 uczniów o różnych zainteresowaniach, zdolnościach i temperamentach. W różnorodności nasza siła, wszak – jak mówił poeta ks. Jan Twardowski – Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Chętnie angażujemy się w życie szkoły, niektórzy z nas należą do Samorządu Uczniowskiego, inni działają w wolontariacie. Wszystko to ma nas przygotować do dorosłego życia i wykształcić potrzebne w nim cechy osobowości, takie jak: odpowiedzialność, zaradność, pomysłowość, uczynność. Próbujemy swoich sił w konkursach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu szkolnym oraz międzyszkolnym, a nawet ogólnopolskim. Odnosimy sukcesy! Bierzemy udział w okolicznościowych akademiach, uczymy się patriotyzmu. Nasi wychowawcy towarzyszą nam na drodze do osiągnięcia pełni człowieczeństwa. 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony