Klasy dla dzieci z autyzmem

Dzieci z diagnozą autyzmu mają zdolność efektywnego uczenia się, jeśli znajdą się w specjalnie dla nich przystosowanym środowisku.
Takie środowisko zapewnia im nasza szkoła.

W roku szkolnym 2008/2009 utworzyliśmy pierwszą w województwie podlaskim klasę dla dzieci z autyzmem. Obecnie funkcjonuje w naszej szkole czternaście takich klas. Klasy liczą od 2 do 4 uczniów. Uczniowie są pod opieką nauczyciela specjalisty, a także pomocy nauczyciela. Dzieci z autyzmem chcą być akceptowane, rozumiane, twórcze, sprawcze, rozwijać swoje zainteresowania, dlatego potrzebują różnych rodzajów zajęć i aktywności. Oprócz zajęć edukacyjnych mają zapewnione zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z alternatywnych metod komunikacji, zajęcia z logopedą, psychologiem, muzykoterapię, terapię metodą Biofeedback oraz zajęcia usprawniające kompetencje społeczne. Dostosowujemy metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego dziecka. Odpowiednio planujemy i realizujemy proces dydaktyczno – terapeutyczny poprzez indywidualny dobór metod i środków, odpowiednie środowisko nauki, strukturalizację i wizualizację. Nad całym procesem edukacyjnym czuwa zespół wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów.

  • Dzieci uczestniczą w uroczystościach organizowanych w szkole, wyjściach do teatru, kina, filharmonii czy na wycieczki.
  • Organizowane są także zajęcia z uczniami z równoległych klas integracyjnych.
  • Dzieci wspólnie wykonują różne zadania, uczą się pracy w grupach, uczestniczą w zabawach integrujących zespół klasowy.
  • Odnoszą sukcesy biorąc udział w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych czy muzycznych.
  • W klasach organizujemy imprezy okolicznościowe takie jak: wróżby andrzejkowe, spotkania opłatkowe, choinkę, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka i wiele innych.

W ramach oferty opiekuńczo - wychowawczej uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.00. W świetlicy pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy i personelu wspomagającego. W związku z tym, że niektórzy nasi podopieczni są na diecie w stołówce szkolnej istnieje możliwość podgrzania obiadu przyniesionego przez rodziców z domu. Po zajęciach uczniowie sprowadzani są do szatni i odprowadzani do świetlicy przez pomoc nauczyciela.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony