Biblioteka

Biblioteka szkolna powstała wraz z utworzeniem Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku przy ul. Poleskiej 27. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej dotyczy książki J. Barteckiego "O nową organizację procesu nauczania" z roku 1980. Mamy też zabytkowe książki, jak chociażby epopeję narodową „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, wydane w roku 1946. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie - sala nr 36 - na pierwszym piętrze.

Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki był jej generalny remont w 2015 roku. Zapraszamy do poniższej prezentacji upamiętniającej to przedsięwzięcie:

Nauczyciele bibliotekarze, oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, prowadzą szereg dydaktyczno-wychowawczych (realizując program wychowawczo-profilaktyczny szkoły), zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. Organizują konkursy, przygotowują gazetki, wystawki, kiermasze, loterie fantowe, uczestniczą w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych. Współpracują z nauczycielami i rodzicami uczniów, bibliotekami z innych szkół i Biblioteką Publiczną przy ul. Ciepłej 15.

Regulamin  biblioteki

  1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
  2. Wypożyczoną książkę trzeba szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
  3. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie cztery książki, w tym jedną z wykazu lektur języka polskiego.
  4. Wypożyczoną książkę należy zwrócić w terminie do dwóch tygodni. Czytelnik przed upływem terminu może prosić o jego przedłużenie.
  5. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
  6. Nie wolno wynosić z biblioteki żadnych książek bez zgody bibliotekarza.
  7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić lub ofiarować inną (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

 

Godziny pracy biblioteki 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 14:30

8:00 - 14:30

dzień pracy
wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony