PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2023/2024

Przewodniczący Rady Rodziców - Kamil Więcko

Zastępca Przewodniczący Rady Rodziców - Izabela Kryszeń 

Sekretarz - Waldemar Boguszewski

 

Komisja rewizyjna:

a. Marta Januszyk

b. Renata Osikowicz

 

Konto Rady Rodziców

67 1020 1332 0000 1402 0026 0596

 

Wpłaty na Radę Rodziców:

I dziecko - 60 zł

II dziecko - 30 zł

III dziecko zwolnione

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony