Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2023/2024:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
mgr Bożena Gruźdź 9:40 - 12:45
14:25 - 16:05 
10:35 - 15:15 8:45 - 11:30 8:45 - 16:05 8:45 - 11:30

Zadania  psychologa szkolnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa szkolnego należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Drodzy uczniowie, jeśli:

 • macie jakiś problem i nie wiecie jak go rozwiązać,
 • chcielibyście porozmawiać o swoich trudnościach,
 • czujecie się samotni, nieszczęśliwi lub coś Was dręczy, niepokoi, smuci,
 • macie jakiś sekret/tajemnicę i chcecie się tym z kimś podzielić,
 • martwicie się sytuacją w domu rodzinnym,
 • nie radzicie sobie w kontaktach z rówieśnikami, źle się czujecie w swojej klasie lub boicie się chodzić do szkoły,
 • ktoś Wam dokucza, wyzywa, wyśmiewa, grozi,
 • macie trudności w nauce,
 • ktoś z Waszego otoczenia ma problem i czujecie, że potrzebuje pomocy,
 • często boli Was głowa, brzuch chociaż jesteście zdrowi, macie problem z kontrolowaniem agresji,
 • zrobiliście coś, czego bardzo żałujecie,
 • jesteście nieśmiali i bardzo chcielibyście to zmienić,
 • lub po prostu chcielibyście z kimś porozmawiać, opowiedzieć o czymś, zwierzyć się, poradzić lub pochwalić się swoimi sukcesami.

Drodzy rodzice/opiekunowie, jeśli:

 • martwi Was zachowanie Waszego dziecka,
 • niepokoją Was jego wyniki w nauce,
 • nauczyciele zwracają uwagę, że z Waszym dzieckiem się coś dzieje (ma problemy z koncentracją uwagi, trudności w nauce, łatwo wpada w złość, jest lękliwe, wycofane),
 • zachowanie Waszego dziecka nagle się zmieniło, a nie wiecie dlaczego,
 • dziecko ma trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • Wasze  dziecko jest nieśmiałe lub agresywne i chcielibyście mu pomóc to zmienić,
 • pojawiają się w Was trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • pojawiają się w Waszym życiu problemy wychowawcze, rodzinne czy też jesteście w trudnej sytuacji rodzinnej,
 • pragniecie lepiej zrozumieć swoje dziecko,
 • potrzebujecie porady czy konsultacji w ważnej dla Was sprawie czy też porady dotyczącej instytucji świadczących pomoc dziecku i rodzinie.

 

Drodzy nauczyciele, wychowawcy, jeśli:

 • doświadczacie trudności w pracy z uczniem,
 • zauważacie konflikt między uczniami w klasie,
 • klasa jest mało zgrana lub występują problemy wychowawcze,
 • potrzebujecie porady, wsparcia emocjonalnego lub szukacie nowych form pomocy, które mają swoje źródło w psychologii.

 

Jeśli potrzebujecie pomocy i wsparcia to zapukajcie do Gabinetu Psychologa!
Te drzwi s
ą dla Was zawsze otwarte.

I pamiętajcie!!!  Nie jesteście sami.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony