Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2023/2024: 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

mgr Kamil Rutkowski
pedagog specjalny 

8:00 - 8:55
10:35 - 11:45
9:50 - 12:45 8:00 - 8:55
9:40 - 16:10
8:00 - 10:45 8:45- 12:45
13:30 - 16:10 

mgr Joanna Szmurło
pedagog szkolny 

13:40 - 14:30 13:20 - 16:10 8:00 - 8:45
13:40 - 15:15 
------------- --------------

 Uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • Masz problemy rodzinne;
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób;
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


Rodzicu zgłoś sie do pedagoga, gdy :

 • Chcesz uzyskać informacje o dalszej ścieżce edukacyjno- zawodowej dla swojego dziecka;
 • Twoje dziecko ma trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka;
 • Dziecko ma problemy z zachowaniem (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym. 

Nauczycielu zgłoś się do pedagoga, gdy potrzebujesz:

 • Pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • Analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych);
 • Wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

SZANOWNY RODZICU, UCZNIU ! Potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz kontakty do  instytucji świadczących pomoc dzieciom i rodzinom. 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE MŁODZIEŻ, RODZICÓW ORAZ SZKOŁĘ:

Nazwa

Adres

Telefon

Strona internetowa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Piotrkowska 2
15-439 Białystok

85 744 53 50

http://www.poradnia.bialystok.pl/ 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

ul. Mazowiecka 35
15-301 Białystok 

85 742 34 34

http://ppp2.eu 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi

ul. Mickiewicza 31/2
15-214 Białystok

85 7328666

https://sppp.bialystok.pl/ 

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)

ul. Orla 6b
15-021 Białystok

85 746 06 23 

https://ddps.bialystok.pl/mokit/ 

Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP

ul. Włókiennicza 7
15- 464 Białystok
 

85 744 52 24

http://stowarzyszeniedroga.pl/ 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)

ul. Włókiennicza 7
15- 464 Białystok
85 744 50 28 (całodobowy)
606 798 775  

https://www.mopr.bialystok.pl/index.php/osrodek-interwencji-kryzysowej/informacje-ogolne 

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR

ul. gen. J. Hallera 8
15-814 Białystok 

85 651-65-64
608-106-831 

https://monarbialystok.pl/

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka"

ul. Wesoła 17/1
15-307 Białystok 

533 544 633

https://eurekapsychiatria.pl/ 

Integra - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukcji

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok 

608 686 376

https://pracowniaintegra.pl/ 

Poradnia Terapii Uzależnienia
 od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Storczykowa 5
15-644 Białystok 
85 663 56 76 
600 075 018 

http://www.bialystokonline.pl/pracownia-psychoterapii-integracyjnej-poradnia-terapii-uzaleznienia-od-alkoholu-i-wspoluzaleznienia,firma,12751,55,07,0,2.html 

Poradnia Rodzinna i Ośrodek Wsparcia Rodzin

ul. Magnoliowa 4
15- 669 Białystok

85 66 30 141

https://szansabialystok.pl/kontakt

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA

ul. Gen. F. Kleeberga 8
15-691 Białystok 
85 652 54 94 
690 955 000 

http://centrum-klanza.pl/ 

Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul. Warszawska 32
15-077 Białystok

85 651 90 08

https://bialystok.caritas.pl/placowki/ 

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej

ul. Św. Mikołaja 5
15- 420 Białystok

85 742 65 00

https://eleos.pl/placowki/ 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"

ul. Proletariacka 21
15-449 Białystok
85 6521836
85 6524717 

http://www.stowarzyszeniedroga.pl/potrzebuje-pomocy 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”

ul. Magnoliowa 4
15- 669 Białystok 

85 66 30 141

https://www.szansabialystok.pl/ 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Nazwa

Adres

Telefon

Strona internetowa

Fundacja „SYRIUSZ” 

ul. Antoniukowska 11,lok. 1.3
15-740 Białystok

505 177 208

http://fundacjasyriusz.pl/ 

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji

ul.Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok 

85 875-80-13

http://fundacja-rehabilitacja.pl/ 

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Decybelek"

ul. Kozłowa 25
15-868 Białystok

600 371 001

http://www.decybelek.pl/ 

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" 

Ośrodek Rehabilitacji Społecznej Niesłyszących

ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 lok. 13
15-111 Białystok
606 251 269 
797 923 031  

http://mig-iem.pl/

Fundacja Oswoić Świat

ul. Malachitowa 11
15-157 Białystok
(siedziba fundacji)
ul. Zaściańska 84
15-548 Białystok
(siedziba placówek)

85 73 33 896

http://www.oswoicswiat.pl/ 

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel

ul. Bukowskiego 4
15-066 Białystok 
692 029 690
85 73 22 345 

http://jasnycel.pl/nzoz-osrodek-wieloprofilowego-usprawniania-dzieci-z-mozgowym-porazeniem-dzieciecym-33/

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony