Promocja zdrowia

 • Od 25 lat promocja zdrowia jest stałym, spójnym elementem programu szkoły. Rok 1994/1995 to początek działań w ramach SzPZ. Powołano zespół ds. promocji zdrowia, wybrano koordynatora, wdrożono szkolenia rady pedagogicznej. W 1995/1996 nastąpiło przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 • Doświadczenia, opracowania metodyczne, publikacje nauczycieli i osiągnięcia szkoły prezentowane były podczas konferencji krajowych i wojewódzkich SzPZ (Leszno, Gdańsk, Cieszyn, Białystok).
 • W roku szkolnym 2007/2008 uzyskaliśmy po raz pierwszy Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.
 • W 2011 r. szkoła była współorganizatorem II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, a także po raz drugi uzyskała wojewódzki certyfikat.
 • W latach 2011-2013 w szkole realizowano „Program HEPS – aktywność fizyczna i zdrowe żywienie”. W tym projekcie uczestniczyło 10 szkół promujących zdrowie w Polsce, w tym nasza.
 • 10 grudnia 2013r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowego Certyfikatu SzPZ. To zaszczytne i prestiżowe wyróżnienie otrzymaliśmy jako pierwsza szkoła w woj. podlaskim.

Zrealizowaliśmy wiele projektów i przedsięwzięć:

 • Wspólne drugie śniadanie w szkole
 • Sportowy Turniej Rodzin
 • Projekt „Z Jedenastką bezpiecznie” Projekt „Tydzień chleba na zakwasie” Spartakiada Osiedla Sienkiewicza „Razem weselej” Warsztaty „Zielona Kraina”, „Woda w szkole”
 • Projekt edukacyjny „Szacunek – co to znaczy?”
 • Szkoła przyjazna rowerom
 • Projekt „Jedz zdrowo i kolorowo-warsztaty na wesoło”
 • Projekt ”Dla każdego coś zdrowego”
 • Projekt „Bądź zdrów”

Działania na rzecz promocji zdrowia w naszej szkole zaowocowały, wysokim stopniem upowszechnienia SzPZ, dobrym klimatem społecznym, owocną współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz popularyzowaniem w społeczności szkolnej zdrowego stylu życia.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony