Świetlica

Drodzy Rodzice 

W roku szkolnym 2021/2022 wpisowe(wyprawka) do świetlicy wynosi 50zł.

Powyższą kwotę należy wpłacać na konto Rady Rodziców :

Nr  67 1020 1332 0000 1402 0026 0596

        z dopiskiem „świetlica szkolna”

                                 

                         Koordynator ds. świetlicy


  • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-17.00 i zapewnia opiekę dzieciom z klas I-III, a w niektórych przypadkach dzieciom z klas starszych (dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dojeżdżającym).
  • Zajęcia świetlicowe mają na celu zapewnienie możliwości czynnego wypoczynku, rozwijanie zainteresowań oraz wyrównywanie braków w nauce (odrabianie prac domowych, ćwiczenia utrwalające wiedzę).
  • Poprzez pracę w zakresie zajęć plastycznych i technicznych uczniowie rozwijają swoje sprawności manualne, wyobraźnię i inwencję twórczą.
  • Zajęcia prowadzone w naszej świetlicy nie tylko chronią dzieci przed nudą, ale także wspomagają ich rozwój psychiczny i emocjonalny.
  • Budują więzi między wychowankami, uczą rozwiązywania problemów w grupie.

Pobierz

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Powrót na początek strony