Klasy sportowe

Szermierka to wyjątkowy sport. Pierwsza klasa sportowa o profilu szermierczym powstała w roku szkolnym 2016/17. Podczas lekcji wych. fizycznego uczniowie wyrabiają ogólną sprawność ruchową poprzez udział w różnorodnych ćwiczeniach oraz grach i zabawach sportowych z elementami współzawodnictwa. Dzieci uczą się podstawowych umiejętności techniczno – taktycznych stosowanych w szermierce. Pracują nad szybkością, wytrzymałością i sprawnością – cechami, które warunkują sukcesy w sporcie. Swoje umiejętności prezentują podczas różnych imprez i uroczystości szkolnych lub zawodów sportowych np. „Pierwszy Krok Szermierczy”.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony