Egzamin Ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 

1.język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym 

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 


CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (minuty)

 

arkusz standardowy Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu dyrektora CKE
język polski 120 do 180

matematyka

100 do 150
język obcy nowożytny  90 do 135

 

 

 

Pobierz

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Powrót na początek strony