egzamin-osmoklasisty-matematyka-logo.png

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022/2023

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 
  1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym 
  1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

6 lipca 2023 r.


CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania (minuty)
arkusz standardowy Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu dyrektora CKE
język polski 120 do 180

matematyka

100 do 150
język obcy nowożytny  90 do 135


INFORMACJE OKE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

INFORMACJE CKE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WYTYCZNE, KOMUNIKATY I INFORMACJE DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

INFORMATORY O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY


 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Powrót na początek strony