egzamin ósmoklasisty.png

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023/2024

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 
  1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka –  15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym 
  1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

3 lipca 2024 r.


CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania (minuty)
arkusz standardowy Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu dyrektora CKE
język polski 120 do 180

matematyka

100 do 150
język obcy nowożytny  90 do 135


INFORMACJE OKE ŁOMŻA DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

INFORMACJE CKE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

WYTYCZNE, KOMUNIKATY I INFORMACJE DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

INFORMATORY O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY


 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony