Wolontariat

Wolontariat Sp11 miniaturka .png

Nasze motto:
Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Jan Paweł II

Idea wolontariatu:

 • Podaruj drugiemu, to co bezcenne - swój uśmiech, życzliwość i czas.
 • Ty również możesz być wspaniały i tworzyć lepszy świat.

Wolontariuszem może zostać niemal każdy. Nie liczy się tutaj płeć, rasa, narodowość, wyznanie czy przekonania polityczne. Wolontariusz nie musi mieć żadnych specjalnych kwalifikacji ani doświadczenia. Jedynymi kryteriami są tu silna motywacja i trochę wolnego czasu, który gotowi jesteśmy poświęcić innym.


Wielkim orędownikiem wolontariatu był Papież Jan Paweł II. Nazywał wolontariuszy promieniami nadziei i często wyrażał szczere uznanie dla ich poświęcenia ludziom chorym, dzieciom, uchodźcom i wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji.

Cele wolontariatu:

 • uwrażliwienie siebie na potrzeby innych,
 • niesienie pomocy tam, gdzie jest ona upragniona,
 • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy,
 • współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną,
 • włączenie się w akcje charytatywne,
 • pomoc zwierzętom,
 • podejmowanie własnych inicjatyw,
 • poczucie wzajemnej współodpowiedzialności i zaufania,
 • wzrost samodzielności działania i odpowiedzialności za nie,
 • rozwijanie i doskonalenie własnych talentów,
 • akcje na rzecz Caritasu oraz Eleos,
 • współpraca z Dziennym Domem Pomocy Społecznej przy ul. Nowogródzkiej,
 • współpraca z parafią Świętej Rodziny w Białymstoku.

Koordynatorzy: Beata Dorochowicz i Emilia Czyżewska


Metody i formy realizacji – przykłady:

 • Organizowanie konkursów na terenie szkoły i w klasie.
 • Szkolna sprzedaż własnoręcznie wypieczonych ciast, celem zebrania pieniędzy dla dzieci z domów dziecka lub innych pomysłów zaakceptowanych przez wychowawcę i koordynatora.
 • Zbiórki książek, maskotek, zbiórki przyborów szkolnych, odzieży i innych rzeczy wynikających z potrzeby drugiego.

- Godzina dla Ciebie - organizacja w klasie wzajemnej pomocy w nauce.
- Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych: Góra Grosza.
- Na ratunek dzieciom w Kongo - Akcja UNICEF.
- Udział w akcjach Caritas i Eleos.
- Pomóż i TY, Niedziela Miłosierdzia.
- Jałmużna Wielkopostna, kiermasze świąteczne i inne indywidualne akcje wypływające z serca uczniów.
- Spotkania z podopiecznymi DDPS.
- Organizowanie spotkań z dziećmi klas pierwszych, pomoc w świetlicy szkolnej, spotkań wigilijnych, jak również spotkania wolontariuszy online.
- Pomoc w nauce, niesienie pomocy indywidualnej osobom starszym, w hospicjum, czytanie bajek dzieciom.

 • Pomoc w nauce, niesienie pomocy indywidualnej osobom starszym, w hospicjum, czytanie bajek dzieciom.

WSZYSTKIE NASZE AKCJE ZAMIESZCZAMY NA FB SP11
TAM ZAMIESZCZAMY AKTUALNE ZDJĘCIA
OBSERWUJĄC PROFIL NASZEJ SZKOŁY BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony