Sport

Sport w SP 11 to z jednej strony naturalny ruch, wspólna zabawa, wszechstronna aktywność fizyczna, rekreacja i działania prozdrowotne, ale też równocześnie drugiej odkrywanie talentów, rozwijanie sportowych pasji, udział w imprezach masowych i rywalizacji. Umożliwiamy dzieciom poznanie wielu dyscyplin sportowych: szermierki, rugby tag, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, aerobiku, strzelectwa, piłki nożnej, unihokeja i nie tylko. Każdy uczeń ma szansę sprawdzić się w rekreacyjnych turniejach szkolnych, jak również uczestniczyć w zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, krajowym. Realizujemy Program Szkolny Klub Sportowy.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony