Oddział przedszkolny


Nasza szkoła oferuje sześciolatkom edukację w 20-to osobowej grupie integracyjnej i w czteroosobowej, specjalnej grupie dla dzieci z autyzmem.
Priorytetem działań w naszych zerówkach jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu emocjonalnego uczniów. Stwarzamy sytuacje, w których dzieci budują pozytywne relacje z rówieśnikami, tworzymy klimat akceptacji i zrozumienia.

Pod okiem wykwalifikowanej i opiekuńczej kadry dzieci uczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie oraz jak ugodowo rozwiązywać konflikty. Uczymy konstruktywnej dyskusji i rozwiązywania problemów w sposób polubowny. W tych działaniach wspierają specjaliści – terapeuci TUS, psycholog, pedagog i pedagog specjalny.

Zajęcia realizujemy w wydzielonej, estetycznie urządzonej salce, wyposażonej w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. W salce projekcyjnej chętnie się bawimy a jednocześnie uczymy się kompromisów w ustalaniu zasad i kolejności zbaw. Kiedy dochodzi do „zgrzytów”, wiemy, jak ustąpić i dogadać się z kolegami. Uczymy się empatii. Przez projektowanie doświadczeń i zabawę uczymy się przepisów chemicznych.

Oferujemy dodatkowe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne wspierające rozwój dziecka:

 • zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem IPad,
 • język angielski,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 • opieka pedagoga, psychologa i pielęgniarki,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Aby zapewnić uczniom jak najlepszy, wszechstronny rozwój oferujemy szereg inicjatyw:

 • realizujemy różne projekty, m. in. projekt obywatelski "Jedz zdrowo i kolorowo - warsztaty na wesoło". Była to wielka przygoda i nauka przez zabawę, której zadaniem było pokazanie właściwych nawyków żywieniowych,
 • uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych w bibliotece osiedlowej, w otoczeniu kolorowych lektur i czasopism - rozwijamy nasze zainteresowania czytelnicze. W bibliotece osiedlowej mamy możliwość odkrywania naszych talentów muzycznych,
 • od zawodowców uczymy się empatii np. w temacie dbania o zwierzęta egzotyczne – jaszczurki, gady i węże,
 • corocznie bawimy się i wspólnie przeżywamy przygody z teatrem Conieco- aktorzy przenoszą nas w świat bajek i baśni,
 • uczestniczymy w spektaklach w Białostockim Teatrze Lalek,
 • Panie kucharki na bieżąco przygotowują nam świeże, pyszne posiłki, które spożywamy w pięknej stołówce szkolnej.

Naszych zerówkowiczów przygotowujemy do dalszego etapu edukacji w poczuciu wiary we własne siły oraz przekonaniu, że błędy też uczą.

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony