mgr Bożena Jolanta Chodyniecka
Dyrektor Szkoły

kontakt: tel. 85 67 50 661
e-mail: sp11@um.bialystok.pl

mgr Katarzyna Jemioło - Rabiega
Wicedyrektor 

kontakt: tel. 85 67 50 661
e-mail: k.jemiolo@sp11.bialystok.pl

mgr Ewa Busłowska
Wicedyrektor

kontakt: tel. 85 67 50 661
e-mail:e.buslowska@sp11.bialystok.pl

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony