Nauczyciele

 

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot nauczania

Wychowawca klasy

  1.   

Aksamitowska Ewa

wychowanie fizyczne

2. 

Augustyńczuk Joanna

religia prawosławna, plastyka

3. 

Balcewicz Anna

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

IV bi

4. 

Baranowska Aneta

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

III ai

5. 

Barszcz Katarzyna

biblioteka, język polski

6.  

Bezdziecka Mariola

świetlica

 

7. 

Bobel Anna

zajęcia rewalidacyjne

 

8.  

Borys Patrycja

muzyka, zajęcia rozwijające kreatywność

 

9. Busłowska Ewa matematyka

 VII cs

10.

Chodakowski Jan

chemia

 

11.

Chodyniecka Bożena

zajęcia rewalidacyjne

 

12.

Chomienia-Drabent Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

I bi

13.

Chrzanowska Agnieszka

biologia, wychowanie fizyczne

14.

Cichocka Sylwia

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, plastyka

VI ai

15.

Cis Maksymilian

doradztwo zawodowe, zajęcia rozwijające kreatywność

16.

Czyżewska Emilia

zajęcia rewalidacyjne

17.

Dawidowicz Urszula

edukacja wczesnoszkolna

I c

18.

Dorochowicz Beata

religia katolicka, historia

19.

Dreger Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

III gs

20.

Gołub Mirosława

edukacja wczesnoszkolna, język angielski

III fs

21.

Grabowska Danieluk Joanna

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

V ai

22.

Gruźdź Bożena

psycholog

23.

Gryżenia Sylwia

wychowanie przedszkolne

0 ai

24.

Gustyn-Piech Magdalena

logopeda

25.

Harasimczuk Iwona

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

II ai

26.

Horodeńska Agata

religia katolicka, plastyka

 

27.

Jankowska Diana

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

II bi

28.

Jaroszewicz Katarzyna

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

VIII ai

29.

Jedynasty Ewa

geografia

V c

30.

Jemioło-Rabiega Katarzyna

zajęcia rewalidacyjne, EEG Biofeedback

 

31.

Jezierska Agnieszka

technika, plastyka

 

32.

Kalinowska Izabella

edukacja wczesnoszkolna

III c

33.

Karłuk-Karwowska Anna

wychowanie przedszkolne

0 ai

34.

Kasabuła Krzysztof

historia

IV c

35.

Kłak Dorota

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

IV ai

36.

Kłak Klaudia

edukacja wczesnoszkolna

III d

37.

Kolendo Irena

logopeda

38.

Kołomycka Katarzyna

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, język polski

V bi

39.

Kordy Emilia

religia katolicka

40.

Korolko Małgorzata

matematyka

41.

Kosiorek Monika

język polski

 

42.

Kowalska Mariola

język angielski, język rosyjski

VII fs

43.

Kozłowska Bożena

wychowanie przedszkolne

0 bs

44.

Krajewska Agnieszka

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

I bi

45.

Królewska Iwona

edukacja wczesnoszkolna

I ai

46.

Krymkowski Mariusz

zajęcia rewalidacyjne

 

47.

Krystosiak Bożena

logopeda

 

48.

Kuczek Ewa

język angielski

49.

Kulikowska Angelika

informatyka, matematyka, zajęcia rozwijające kreatywność

50.

Kwiatkowska Marta

język polski, zajęcia rewalidacyjne

V gs

51.

Lisowska Bożena

edukacja wczesnoszkolna

III ai

52.

Litwińczuk Ewa

język angielski

VII ds

53.

Łabieniec-Chomicka Marta

informatyka

54.

Łapiński Marcin

język polski

VI c

55.

Łukaszewicz Jarosław

świetlica

56.

Łupińska Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

II c

57.

Machal Grażyna

matematyka

 

58.

Maciejczuk Wioletta

wychowanie przedszkolne

0 ai

59.

Małyszko Izabela

język polski

60.

Mazurek Jarosław

wychowanie fizyczne

IV es

61.

Mocarska Paulina

matematyka

 

62.

Murawska Patrycja

świetlica

 

63.

Narożna Małgorzata

język angielski

 IV ds

64.

Niewińska Joanna

religia katolicka

 

65.

Pankiewicz Karolina

edukacja wczesnoszkolna

II es

66.

Pawluczuk Artur

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

III bi
67.

Pulwin - Wierzbicka Kaja

edukacja wczesnoszkolna

III bi

68.

Popławska Izabela

język angielski

 

69.

Półkosznik Marta 

edukacja wczesnoszkolna

I d

70.

Reszko Izabela

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

VI bi

71.

Rękawek Marcin

język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne

72.

Rutkowski Kamil

pedagog, matematyka

V fs

73.

Sadowska Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

II ds

74.

Sadowska Kamila

język angielski

75.

Sakowicz Weronika

edukacja wczesnoszkolna

II bi

76.

Siejło-Milewska Renata

przyroda, biologia

77.

Siemion Izabela

fizyka

78.

Sienkiewicz Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

II ai

79.

Skutnik Magdalena

zajęcia rewalidacyjne

80.

Sobolewska Anna

język polski, historia

VIII ds

81.

Sokołowska Katarzyna

język polski, zajęcia rewalidacyjne

82.

Stepiuk Anna

język polski

V ds

83.

Szerszunowicz Piotr

biblioteka

84.

Szmurło Joanna

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

VII bi

85.

Szwengier - Trochimczyk Anna

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

I ai

86.

Ślepowrońska Małgorzata

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

IV fs

87.

Topczewska Bożena

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

88.

Trzaskoma-Grusza Tamara

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, język rosyjski

VII ai

89.

Walukiewicz Maja

informatyka

90.

Wasyluk Anna

edukacja wczesnoszkolna

III es

91.

Wołczuk Joanna

wychowanie fizyczne

VII c

92.

Wróblewski Jarosław

wychowanie fizyczne

93.

Wysocka Barbara

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, informatyka

VIII bi

94.

Wysocki Jarosław

wychowanie fizyczne

 

95.

Zawadzka Ewa

WOS, EDB, język polski

96.

Zawiślak Anna

edukacja wczesnoszkolna, język angielski

I es
97.

Żmujdzin Bernarda

wychowanie do życia w rodzinie

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Inspektor Danych Osobowych
Weronika Małaszewicz
e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl

 Powrót na początek strony