Wnioski rekrutacyjne 2022/2023

REKRUTACJA.png

Niżej zamieszczamy linki do wniosków rekrutacyjnych do szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych  w Białymstoku na rok szkolny 2022/2023.

Wniosek dostępny będzie od dnia 24 lutego 2022 r.  w  sekretariacie szkoły  oraz aktywnych linkach  zamieszczonych poniżej:

Wniosek rekrutacyjny do oddziałów przedszkolnych

Wniosek rekrutacyjny do klasy I

 

Uwaga! Z racji naboru elektronicznego po upłynięciu terminu (10.03.2022r. godz. 15.00), strony są automatycznie blokowane, więc np. wniosek złożony po wskazanej godz. 15.00, zostanie odrzucony przez system. 

Elektronicznie wypełniony, wydrukowany  i własnoręcznie podpisany wniosek bądź zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie SP 11 (jeśli jest ona Państwa szkołą rejonową lub gdy zaznaczyliście ją jako pierwszą spośród preferowanych) w godzinach pracy sekretariatu w dniach od 24 lutego do 10 marca 2022 do godz. 15.00. 

Nabór do oddziałów przedszkolnych od 24 lutego do 10 marca do godziny 15.00.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji (np. terminy, zasady, kryteria, lista placówek) dostępne są w poniższych linkach:

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Powrót na początek strony