Projekty realizowane w roku szkolnym 2020/2021

  • Erasmus + Edukacja Szkolna - Innovative use of ICT to improve student's learning - 1.09.2019 - 31.08.2021 - projekt informatyczny. Używanie innowacyjnych sposobów wykorzystywania ICT do efektywnego uczenia się różnych przedmiotów. Państwa biorące udział: koordynator: Norwegia, partnerzy: Polska, Włochy, Czechy, Słowenia, Portugalia,
  • "Jedz zdrowo i kolorowo - warsztaty na wesoło" - projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego,
  • Program dla szkół - promuje wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

Programy sportowe:

  • Trzymaj formę - program profilaktyczny współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności. Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością,
  • Ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży SKS,

  • Ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Rugby Tag,

  • Ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Szermierka,

  • „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” - zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,

  • Ogólnopolski projekt „Kinder Joy of moving. Alternatywne lekcje WF”,

  • Projekt Pho3nix Active School.

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 27, 15-476 Białystok

tel. 085 67 50 661, fax. 085 66 42 196

e- mail: sp11@um.bialystok.pl

Facebook: Facebook SP 11

Powrót na początek strony